WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

Täze 7000puff bir gezek ulanylýan wape |ASTRO

Täze önümlerimiziň biri bolan TASTEFOG ASTRO 7000puffs bir gezek ulanylýan wape gutusy şu gün resmi taýdan çykarylandygyny we satylýandygyny habar bermek üçin geldik.
详情 页 1
ASTRO 7000puffs bilen bir gezek ulanylýan UTöne zarýad berilýän elektron çilim, zarýad berilýän funksiýa sarp edijilere batareýany doly zarýad bermek bilen önümdäki e-şiresi / e-suwuklygy ulanmaga mümkinçilik bermek üçin döredildi.Bu önüm, aşagyndaky TYPE-C zarýad beriş porty arkaly zarýad alyp boljak 650mah zarýad berilýän batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Onda 16ml e-şiresi / e-suwuklygy 5% nikotin duzy bilen doldurypdyr we puff sany 7000-den gowrak puffa ýetip biler, bu uzak möhletleýin ulanyşa laýyk bolup biler, doly üýtgedilen batareýa 2-3 gün ulanylmagyny goldap biler .ASTRO bazardaky iň ösen rulony ulanýar, Hytaýda iň öňdebaryjy rulon üpjün edijisi bolan HCD tarapyndan öndürilen COTTONX atly ýokary derejeli rulon, bu rulon tagamlaryň öndürijiligini ýokarlandyryp, tagamlaryň ýakylmagynyň öňüni alyp biler. - şire / e-suwuk syzmak.

Önüm ýönekeý we ajaýyp görnüşli dizaýn bilen gelýär, ouside korpus galypdan ýasalýar, material PCTG bolup, iýmit derejesindäki plastmassa materialy, dürli görnüşli astros nagyşlary bilen çap edilen önümleri önümleri has moda we salkynlaşdyrýar.Önümiň ululygy ony eliňizde saklamak dogry, ýeňil we amatly.Şeýle hem, elleriňizi boşadyp we islän wagtyňyz, islendik ýerde buglamak şatlygyndan lezzet alyp bilýän adaty aýyrylýan çyzyk bilen gelýär.
详情 页 3
ASTRO-nyň häzirki wagtda saýlamak üçin 10 dürli tagamy bar.Her bir tagam R&D we önüm toparymyz tarapyndan seresaplylyk bilen gabat gelýär we sazlanýar.Tagamlary hemmesi näzik we baý.Önümde ulanylýan COTTONX mesh rulony bugy we elektron şireli dumanlary köpeldip biler.Heatingyladyş täsiri buglaryň her bir çişigini has ýumşak edýär.
详情 页 2
Bu önüm satuwa çykaryldy we häzirki wagtda diňe 5% nikotin bar.Bu önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Başga nikotin mazmuny ýa-da ýöriteleşdirilen hyzmat zerurlyklary bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.


Iş wagty: Iýul-25-2022
DUNDURYŞ

Bu önüm nikotini öz içine alýan elektron suwuk önümler bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Nikotin endikli himiki maddadyr.

Ageaşyňyzyň 21 ýa-da ondan ulydygyna göz ýetirmeli, soň bu web sahypasyna göz aýlap bilersiňiz.Otherwiseogsam, bu sahypany derrew ýapyň we ýapyň!