WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

edripss


DUNDURYŞ

Bu önüm nikotini öz içine alýan elektron suwuk önümler bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Nikotin endikli himiki maddadyr.

Ageaşyňyzyň 21 ýa-da ondan ulydygyna göz ýetirmeli, soň bu web sahypasyna göz aýlap bilersiňiz.Otherwiseogsam, bu sahypany derrew ýapyň we ýapyň!