WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

ເຫຼົ້າແວງ


ຄຳເຕືອນ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ e-liquid ທີ່ມີ nicotine.Nicotine ແມ່ນສານເຄມີທີ່ຕິດ.

ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອາຍຸຂອງເຈົ້າແມ່ນ 21 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດທ່ອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຕື່ມອີກ.ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາອອກ ແລະປິດໜ້ານີ້ທັນທີ!