WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

भिनाग्रे भाप


चेतावनी

यो उत्पादन निकोटिन युक्त ई-तरल उत्पादनहरु संग प्रयोग गर्न को लागी लक्षित छ।निकोटिन एक लत रसायन हो।

तपाईंले आफ्नो उमेर २१ वा सोभन्दा माथि छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईंले यो वेबसाइट थप ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ।अन्यथा, कृपया यो पृष्ठ तुरुन्तै छोड्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्!