WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

Vinagre Vape


CẢNH BÁO

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng với các sản phẩm tinh dầu điện tử có chứa nicotin.Nicotine là một hóa chất gây nghiện.

Bạn phải chắc chắn rằng tuổi của bạn từ 21 trở lên thì bạn mới có thể duyệt trang web này hơn nữa.Nếu không, vui lòng rời khỏi và đóng trang này ngay lập tức!