WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

edrips ua


CEEB TOOM

Cov khoom no yog tsim los siv nrog e-kua cov khoom uas muaj nicotine.Nicotine yog ib qho tshuaj lom neeg.

Koj yuav tsum xyuas kom meej tias koj muaj hnub nyoog 21 lossis tshaj saud, ces koj tuaj yeem xauj lub vev xaib no ntxiv.Txwv tsis pub, thov tawm thiab kaw nplooj ntawv no tam sim!