WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addicative chemical. The sale of tobacco products to minors is prohibited by law.

edripss


ЭСКЕРТҮҮ

Бул продукт никотинди камтыган электрондук суюктуктар менен колдонууга арналган.Никотин көз карандылыкты жаратуучу химиялык зат.

Сиз жашыңыз 21 же андан улуу экенине ынанышыңыз керек, андан кийин бул веб-сайтты андан ары карап чыга аласыз.Болбосо, бул баракчаны дароо таштап, жабыңыз!